புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – நீயின்றி அமையாது உலகு

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – நீயின்றி அமையாது உலகு

நமது புதிய தலைமுறையில் ஒளிபரப்பப்பட்டுவரும் புதிய நிகழ்ச்சி “நீயின்றி அமையாது உலகு”. இந் நிகழச்சி புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியி...
read more
Puthiyathalaimurai TV – Indrum Puthusu -celeberation of Tamil Classic Movies

Puthiyathalaimurai TV – Indrum Puthusu -celeberation of Tamil Classic Movies

This show is a revisit and celeberation of Tamil Classic Movies. Legendary Cast & Crew would relive their memories about the movie. Modern day youth would be given space and time to understand the greatness of those movies. Indrum Puthusu...
read more
புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – இடம் பொருள் ஆவல் –   நிகழ்ச்சி

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – இடம் பொருள் ஆவல் – நிகழ்ச்சி

read more
புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – நீயின்றி அமையாது உலகு –  பணியாளர்கள் நிகழ்ச்சி

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – நீயின்றி அமையாது உலகு – பணியாளர்கள் நிகழ்ச்சி

நமது புதிய தலைமுறையில் ஒளிபரப்பப்பட்டுவரும் புதிய நிகழ்ச்சி “நீயின்றி அமையாது உலகு”. இந் நிகழச...
read more
Puthiya Thalaimurai TV – Puthiyathaliamurai Tamilan Awards

Puthiya Thalaimurai TV – Puthiyathaliamurai Tamilan Awards

Puthiya Thalaimurai, TV channel with its unbiased and independent news, delivering live News, as-it-happens, has dramatically re-defined television journalism in Tamil Nadu. Puthiya Thalaimurai has done what it promised to its viewers; that it would provide a ...
read more
Puthiyathalaimurai TV – Oorum Unvaum –  cooking series

Puthiyathalaimurai TV – Oorum Unvaum – cooking series

Oorum Unvaum is a cooking series that explores culinary beginnings from the birthplace of Indian cuisine. This innovative series brings our history to life and makes it vibrant as we step back in time and get to know the significance...
read more
Puthiya Thalaimurai TV – Nee Indri Amayadhu Ulaghu

Puthiya Thalaimurai TV – Nee Indri Amayadhu Ulaghu

Puthiya Thalaimurai TV launching a weekly chat show to discuss the multiple perspectives of the same issue of a specific field. For an example the behaviors of city bus conductors. As a student, office goer, vendors, girls and boyz, every...
read more
Pudhiya Thalaimurai – Nerpada Pesu

Pudhiya Thalaimurai – Nerpada Pesu

Nerpada Pesu is telecast on Pudhiya Thalaimurai Channel, Monday to Friday 09:00pm to 10:00 pm and retelecast night 11.00pm to 12.00pm Politics, Society, Business, Environment, Women’s issues, important political happenings of the day and issues that affect t...
read more
Puthiya Thalaimurai TV – Agni Paritchai

Puthiya Thalaimurai TV – Agni Paritchai

Agni Paritchai is a show that gives one-on-one interviews a new character and taking the viewer into the minds of those being interviewed. Agni Paritchai has made it a habit to get the first exclusive interaction with the most high...
read more
Puthiyathalaimurai TV – Robo Leaks

Puthiyathalaimurai TV – Robo Leaks

Screaming Television breaking news hours and Bold Headlines of newspapers delivers news items known to all. But our Robot with the company of anchor Vikram travels deep in to the headlines and reveals the background happenings of the hot news....
read more
Puthiyathalaimurai TV – Samaniyarin Kural

Puthiyathalaimurai TV – Samaniyarin Kural

This programme aims to highlights on issues neglected by politicians and the administration for years. Particularly this will be a platform for voiceless section of the society in current news media environment. The episode will also register their issues and....
read more