புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – ஆவணப்படங்கள்

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – ஆவணப்படங்கள்

உலக நிகழ்வுகள், கடந்த கால வரலாறு ஆகியவை தொடர்பான ஆவணப்படங்கள் வார ம்தோறும் சனிக்கிழமை 2.30 மணிக்கும் மறுஒளிபரப்பு ஞாயிறு பிற்பகல் 12...
read more
புதிய தலைமுறை  தொலைக்காட்சி – கற்க கசடற

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – கற்க கசடற

read more
PuthiyaThalaimurai TV – Documentaries

PuthiyaThalaimurai TV – Documentaries

Documentaries of current world events and historic occurrences are broadcasted every Saturday at 2.30 pm on PuthiyaThalaimurai Tv. This informational programme brings rarely seen documentaries from around the world in Tamil. Exposure to events involving world ...
read more
புதிய தலைமுறை செய்தித் தொலைக்காட்சி – கற்க கசடற

புதிய தலைமுறை செய்தித் தொலைக்காட்சி – கற்க கசடற

“KARKA KASADARA”, a career guidance programme for education and employment is being telecast on PUTHIYA THALAIMURAI news channel at 4:30 pm Programme delve deeper into the other areas involving higher studies, courses offered, primary preparation, getting ...
read more
புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – 18+ நிகழ்ச்சி

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி – 18+ நிகழ்ச்சி

One might say that Tamilnadu is hot and happening not merely because of the summer heat ,rather because of the electrifying election campaigns. Young voters are the key determining factors of the outcome of the upcoming election. Reason being, about...
read more
Puthiya Thalaimurai – Mozhi Arivom

Puthiya Thalaimurai – Mozhi Arivom

In a new endeavor to promote new Tamil words(esp. in the field of science & technology, Information technology, sports, medicine etc, among the Tamil people Puthiya Thalaimurai News channel’s “Mozhi Arivom” program talks about the ”கலைச...
read more
Puthiya Thalaimurai TV – Thalaivargaludan

Puthiya Thalaimurai TV – Thalaivargaludan

The show is a unique presentation which follows the daily life of Politicians by accompanying them for a whole day showcasing their day to day activities. Witness the interviews that bring out the point of view from the leaders themselves...
read more
Puthiya Thalaimurai – Rowthiram Pazhagu

Puthiya Thalaimurai – Rowthiram Pazhagu

read more
Puthiya Thalaimurai – Kitchen Cabinet

Puthiya Thalaimurai – Kitchen Cabinet

“Kitchen Cabinet”, the political satire show, gets a makeover with a new character Jakkamma. Jakkamma, the funny but intelligent street side lady astrologer, chooses her client, who are generally news makers of the day. With her satiric remarks, she travel...
read more
Puthiyathalaimurai TV – Rowthiram Pazhagu

Puthiyathalaimurai TV – Rowthiram Pazhagu

Rowthiram Pazhagu should be credited with having stimulated the shift to “socially relevant” television programming. The show paved the way not only to a new kind presentation and socially concious programming that could cover controversial issues ...
read more
Puthiyathalaimurai TV – Thiruppumunai

Puthiyathalaimurai TV – Thiruppumunai

Thiruppumunai is your chance to relive the most eventful and groundbreaking moments in the fascinating history of Tamilnadu Politics. The show offers you a different perspective on the sweeping narrative of Tamilnadu political history. It is a captivating and ...
read more