விஜய் டிவி – ஜுன் 1 – 7 திரைப்படங்கள் விவரம்…

விஜய் டிவி – ஜுன் 1 – 7 திரைப்படங்கள் விவரம்…

விஜய் டிவியில் ஜுன் 1 திங்கள் முதல் ஜுன் 5 வெள்ளி வரை காலை 9.45 மணிக்கு ஒளிபரப்பாக உள்ள திரைப்படங்கள்… ஜுன் 1 – திங்கள் பஞ்சமுகி நடிப்...
read more
Vijay Tv Launches ‘Super Singer 5′

Vijay Tv Launches ‘Super Singer 5′

  The phenomenal victory of the eight seasons of Vijay TV’s most popular reality hunt, both Super Singer seniors and juniors has paved way to launch the fifth season for the seniors. The winners of the first four seasons Nikhil...
read more
விஜய் டிவி – மே 25 – 29 – திரைப்படங்கள் விவரம்…

விஜய் டிவி – மே 25 – 29 – திரைப்படங்கள் விவரம்…

read more
Rettai Vaal Kuruvi – New Serial In Vijay Tv

Rettai Vaal Kuruvi – New Serial In Vijay Tv

Star Vijay is brazing up to lift the bar in the fiction front with the launch of its new serial ‘Rettai Vaal Kuruvi’ at 9.00 pm during the weekdays Monday to Friday. After having succeeded in mega-series like ‘Saravanan Meenakshi’,...
read more
விஜய் டிவி – மே 18 – 22 – திரைப்படங்கள் விவரம்…

விஜய் டிவி – மே 18 – 22 – திரைப்படங்கள் விவரம்…

விஜய் டிவியில் மே 18 முதல் மே 22 வரை காலை 9.45 மணிக்கு ஒளிபரப்பாக உள்ள திரைப்படங்கள்… மே 18 – திங்கள் ரே...
read more
9th Annual Vijay Awards goes on air May 17 and 24, Sunday at 2 pm

9th Annual Vijay Awards goes on air May 17 and 24, Sunday at 2 pm

9th Annual Vijay Awards which was held on 25th April 2015 was attended by an array of stars from the film industry, eminent directors, notable producers, top-notch technicians will be telecast on May 17 and 24, Sunday 2 pm. With...
read more
விஜய் டிவி – மே 11 – 15 – திரைப்படங்கள்

விஜய் டிவி – மே 11 – 15 – திரைப்படங்கள்

விஜய் டிவியில் மே 11 முதல் மே 17 வரை காலை 9.45 மணிக்கு ஒளிபரப்பாக உள்ள திரைப்படங்கள்… மே 11 – திங்கள் சீ...
read more
1 4 5 6