ஜீ தமிழ் – ஏப்ரல் 18, 19 – திரைப்படங்கள்

ஜீ தமிழ் – ஏப்ரல் 18, 19 – திரைப்படங்கள்

ஜீ தமிழ் – ஏப்ரல் 18, 19 – திரைப்படங்கள் ஏப்ரல் 18, சனி மாலை 4 மணி தங்கைக்கோர் கீதம் – திரைப்படம் இரவு 9 மணி சலிம் – திரைப்படம் நடிப்ப...
read more
ஜீ தமிழ் – தமிழ் புத்தாண்டு – சிறப்பு திரைப்படங்கள்

ஜீ தமிழ் – தமிழ் புத்தாண்டு – சிறப்பு திரைப்படங்கள்

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஏப்ரல் 14 தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்புத் திரைப்படங்கள்: காலை 11 மணி யான் – த...
read more
ஜீ தமிழ் – அன்னக்கொடியும் ஐந்து பெண்களும் – புதிய தொடர்

ஜீ தமிழ் – அன்னக்கொடியும் ஐந்து பெண்களும் – புதிய தொடர்

read more
ஜீ தமிழ் – பாரம்பரிய மருத்துவம் – ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சி…

ஜீ தமிழ் – பாரம்பரிய மருத்துவம் – ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சி…

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிக்கொண்டிருக்கும்...
read more
ஜீ தமிழ் – தீபாவளிக்கு 3 படங்கள்…

ஜீ தமிழ் – தீபாவளிக்கு 3 படங்கள்…

read more
ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி – ஆயுதபூஜை மற்றும் விஜயதசமி – சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்…

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி – ஆயுதபூஜை மற்றும் விஜயதசமி – சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்…

read more